ירושת משק חקלאי | בן ממשיך | ירושת המשק | פיצוי אחים | מכר נחלה | עו"ד ונוטריון מירית עטיה
ירושת משק חקלאי | בן ממשיך | ירושת המשק | פיצוי אחים | מכר נחלה | עו"ד ונוטריון מירית עטיה

מכר נחלה במושב

עסקת מכר כמו כל עסקת מקרקעין, יש לה את האופי והמורכבות של אותה עסקה. יש לבחון על ידי עורך דין ושמאי את מרכיבי הנחלה, גודלה, המחוברים עליה והיתרים שעליהם נבנתה. וכן, יש לבדוק את גודל חלקה א, ב, ג ברכוש המשותף. האם ישנם שעבודים כגון: משכון, משכנתא, חובות, זכויות יורשים. ולמעשה לעשות בדיקה מקדמית, של מצב הזכויות נכון ליום המכירה.

בעסקת מכר של המשק החקלאי, יחולו התשלומים הבאים:

המוכר יחויב בתשלומים הבאים:

 • דמי רכישה, שהם דמי היוון של חלקת המגורים, אשר ישולם לרשות מקרקעי ישראל.

 • היטל מס שבח, בדומה לכל עסקת מכר של מקרקעין.

 • היטל השבחה, ככל שחל על הנכס או פטור מהיטל השבחה.

הרוכש יחויב בתשלומים הבאים:

 • מס רכישה

 • דמי כניסה ותשלום לאגודה

על החלק המשקי, יש לבדוק רישום הרוכש, במסגרת איחוד עוסקים במושב לצורך קבלת פטור ממע”מ.

עסקת מכר נחלה מחייבת תכנון מקדים, בכדי להבין את התשלומים והמיסים, אשר יחויב כל אחד מהצדדים. כגון, דמי הסכמה למנהל, מס שבח, מס לאגודה וכו’. יש לבדוק ולתכנן את חבות המס למינימום ע”י בדיקת פטורים, זיכויים וניכויים, המותרים בחוק. כבר בשלב זה, מומלץ לערב שמאי מקרקעין, שיעריך את העסקה בשווי ברוטו מול שווי נטו (לאחר מס).

החידוש של החלטה 979

בהחלטה 979, נקבע כי חקלאים יוכלו להשכיר ולמכור בתים בחלקת המגורים. ניתנה התייחסות גם לתשלום דמי ההיוון בעסקת מכר על חלקת המגורים בנחלה – דמי רכישה (החלטה 1591). ההחלטה מתייחסת למגורים בחלקת מגורים ביישובים חקלאיים, שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית.

בהסדר של החלטה 979 נקבע שלב א’

 • תשלום דמי חכירה בגובה 3.75% מערך הקרקע בחלקת המגורים (עד 2.5  דונם) לזכויות בינוי של 375 מ”ר למגורים. על מנת לאפשר לבעל הנחלה לבנות מס’ יחידות דיור בנחלה, אשר היקפן לא יעלה על 375 מ”ר, בכפוף למגבלות תכנוניות.

 • ביטול הרצף הבין-דורי, יחידות הדיור יוכלו לשמש את בעל הנחלה ובני משפחתו ולא רק הבן הממשיך.

 • פיצול יחידת הדיור מחלקת המגורים תמורת תשלום 33% מערך הקרקע, בגין המגרש שפוצל.

בהסדר של החלטה 979 נקבע שלב ב’
 • ניתן לרכוש את מלוא הזכויות למגורים הקיימות והעתידיות תמורת 33% מערך הקרקע של חלקת המגורים, בקיזוז תשלומים, לדוגמא, חלק יחסי מדמי הסכמה ששולמו בגין העברת זכויות וכו’.

 • זכויות החוכר למלא תוספת בניה ללא הגבלה, בכפוף לתוכנית בתוקף.

  • פיצול ליחידות דיור מחלקת המגורים, בתנאי שיחידה אחת תישאר צמודה לנחלה.

  • אפשרות השכרת יחידת דיור בחלקת המגורים.

בטרם הכניסה לעסקה יש לבחון באמצעות עו”ד ושמאי, את כל הפרטים של הנחלה. כגון: העלויות, ההיתרים, המחוברים, האם קיימת זכות בן ממשיך, וכו’. להבין את העלויות הכספיות טרם חתימת החוזה, ששני הצדדים ידעו את שווי העסקה ויהיו מרוצים. מירית עטיה, עו”ד ונוטריון, השקט והדרך שלכם לנחלה!!!

בכל נושא משפטי מומלץ להיוועץ בעו"ד לקבל את הייעוץ המקצועי הנכון ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו לעו”ד מירית עטיה בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.