ירושת משק חקלאי | בן ממשיך | ירושת המשק | פיצוי אחים | מכר נחלה | עו"ד ונוטריון מירית עטיה
ירושת משק חקלאי | בן ממשיך | ירושת המשק | פיצוי אחים | מכר נחלה | עו"ד ונוטריון מירית עטיה

ירושת משק חקלאי | ירושת נחלה

ירושת נחלה או ירושת המשק החקלאי וחלוקתו, היא נושא רגיש המעורר לעיתים סכסוכים בין יורשים. עורך דין הבקיא בנחלות יכול לסייע לבעל הנחלה לתכנן את ירושת המשק בימיו ולמנוע סכסוכים בין יורשים. בנוסף, חשוב לתכנן בצורה מטיבה ומדוייקת את העברת הזכויות בנחלה בירושה מבחינת מיסוי ופיצוי אחים. עו”ד ונוטריון מירית עטיה עוסקת בדיני מקרקעין וירושה, תוכל לערוך עבורכם הסכם ירושת משק חקלאי לבן ממשיך ופיצוי אחים.

מתי ניתן להוריש את המשק החקלאי? למי ניתן להוריש? מה גובר הסכם החכירה או צוואת המוריש?

היכן מוסדרת ירושת המשק החקלאי?

סעיף 114 לחוק הירושה את החלופות הירושה במשק חקלאי. תקנות האגודות השיתופיות קובעות מיהו בעל משק חקלאי. ירושת המשק החקלאי היא הורשת זכויות במקרקעין, לרבות הזכויות בתקנות האגודות השיתופיות. קרי, את החברות באגודה של המוריש.

אדם בחייו, יכול לקבוע בצוואתו מי יירש את רכושו ומי יירש את מקרקעין שבבעלותו, לאחר פטירתו.

כשאין צוואה, זכויות היורשים קבועות בחוק הירושה, להבדיל במקרה של הורשת משק חקלאי. החוק קבע הסדר ספציפי לגבי “משק חקלאי” השונה במהותו משאר נכסי המקרקעין ואוסר חלוקה שתיפגע בקיום המשק החקלאי. הורשת המשק החקלאי אפשרית ליורש אחד או לבן הזוג של המוריש שנותר בחיים או ליורש חוקי אחר. וכן ישנן מספר חלופות, הקבועות בחוק הירושה. כשהמוריש במשק חקלאי לא הותיר אחריו צוואה, יורש אותו בן זוגו שנותר בחיים או יורש חוקי אחר.

החלטת רשות מקרקעי ישראל בהורשת המשק החקלאי

רשות מקרקעי ישראל קבעה שזכויות חכירה בנחלה לא תחולקנה למספר יורשים, אלא תועברנה ליורש אחד. היא אינה בוחנת את יכולת היורשים לקיים את המשק החקלאי, אלא מעבירה את הזכויות לבן הזוג של המוריש שנותר בחיים. במקרה שאין בן זוג שנותר בחיים, הרשות מעבירה את הזכויות בהסכמה ליורש אחד “בן ממשיך” וכשאין הסכמה בין היורשים, ההחלטה מועברת לבית המשפט. בעריעת הסכמי משפחות, ניתן לקבוע מנגנון של בן ממשיך ופיצוי אחים. וכן תכנון מיסוי פיצוי אחים בצורה שקולה.

מהי מטרת חוק הירושה לגבי משק חקלאי?

מטרת חוק הירושה בהורשת המשק החקלאי היא למנוע פגיעה בקיום הכלכלי של המשק החקלאי, שעשוי לפרנס משפחה חקלאית, אם תחולק למספר יורשים. אולם, המצב במגזר החקלאי מכיל בתוכו לא מעט משקים חקלאיים, אשר אין להם כושר קיום כלכלי.

החוק מפלה בין יורשים “רגילים” במקרקעין אחרים לבין יורשי משק חקלאי. וגם מפלה בין היורשים החקלאיים בינם לבין עצמם, ומותיר שתי חלופות להורשת המשק החקלאי:

א. לבן זוג שנותר בחיים. או ב. ליורש חוקי אחד שמסוגל לנהל את המשק כלכלית.

בראיית בית המשפט, החלוקה פוגעת בקיום הכלכלי של המשק החקלאי. ולכן, התוצאה היא הורשת המשק החקלאי רק ליורש אחד. רמ”י אינה מאפשרת אלטרנטיבה לחלוקה אחרת צודקת, במצב שהמשק אינו מתפקד כמשק החקלאי. כשיש התייחסות בהסכם בעל הזכויות ורמ”י להעברת הזכויות לאחר פטירה, תנאי ההסכם יגברו על חוק הירושה. קרי, הסכם בעל הזכויות במשק חקלאי מול רמ”י, גוברים על חוק הירושה. לעיתים, בהסכמי רמ”י מוסדרת העברת הזכויות לבן הזוג הנותר בחיים, והוא יירש את המשק החקלאי. קרי, הוראות ההסכם עם רמ”י גוברות על רצון המוריש.

עו”ד ונוטריון מירית עטיה שטיינברג ממליצה להיעזר בעו”ד הבקיא במקרקעין, דיני מושבים ונחלות, לגבי הורשת המשק. ובמידת הצורך לערוך צוואה, מתאימה לתנאי הסכם החכירה הקיים. ובכך, להימנע מפניה לערכאות משפטיות.

ירושת נחלה | ירושת משק | חלוקת יורשים משק | ירושת המשק החקלאי | חלוקת נחלה בין יורשים | חלוקת משק חקלאי | הורשת נחלה | בן ממשיך משק חקלאי | משק חקלאי | עורכי דין לדיני ירושה בן ממשיך | ירושת משק חקלאי | בית שלישי בנחלה | משק עזר | בן ממשיך | עורכי דין משק חקלאי | עורכי דין נחלה | חלוקת נחלה בין יורשים | העברת נחלה בירושה | העברה בין דורית בנחלות | מיסוי ירושת משק חקלאי | חלוקת נחלה במושב | העברת זכויות בנחלה במושב בירושה | העברת זכויות במשק חקלאי | חלוקת ירושה משק חקלאי | העברה של נחלה בירושה | העברת זכויות בנחלה בירושה | הסכם חלוקת עזבון בין יורשים | חלוקת ירושה בין יורשים | חלוקת ירושה | עורך דין ונוטריון ירושה | עורכי דין לרכישת נחלה
בכל נושא משפטי מומלץ להיוועץ בעו"ד לקבל את הייעוץ המקצועי הנכון ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו לעו”ד מירית עטיה בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.