חוזה גן פרטי קורונה | זכויות הורים וגננות בזמן קורונה | דיני חוזים | הוצאה לפועל | דיני שטרות
חוזה גן פרטי קורונה | זכויות הורים וגננות בזמן קורונה | דיני חוזים | הוצאה לפועל | דיני שטרות

קורונה חוזה מחייב בין הגן להורים

מה הקשר בין הקורונה לבין דיני חוזים?

בשל התפרצות הקורונה בישראל, הוטלו הגבלות והחל מיום 15.3.20 הושבתו גני הילדים. בעלי הגנים והורים לילדים נותרו עם שאלות בעניינים כלכליים הקשורים בעניין חוזה מחייב בין הגן להורים. כרגע בעלי הגנים מנסים לחזור לשגרה, אך ברור לכולנו שהכל זה “ניסוי וטעייה”. ישנם כללי זהירות, אבל קיימת תחושה של חוסר ודאות, האם החזרה לשגרה בטוחה?

התקשרויות עם גני ילדים – חוזה בין הגן להורים בזמן קורונה

גם אם לא נחתם הסכם בכתב, עדין חל חוק החוזים על ההסכם בין הגן להורים, המחייב את הצדדים.

חוזה אחיד

מדובר בהסכם שתנאיו קבועים ע”י צד אחד ומשתמש באותו הסכם להתקשרות עם לקוחות רבים. לעומת זאת, לצד השני אין יכולת לשנות את תנאי ההסכם. לכן הוא נקרא חוזה האחיד. הלקוח יכול להסכים או שלא להסכים לחתום על החוזה, איך אינו יכול לנהל משא ומתן על התנאים. כלומר, מנסח החוזה קובע את תנאיו אשר עלולים להיות תנאים מקפחים.

תנאי מקפח | חוזה אחיד

הכוונה לתנאי שמעניק יתרון לא הוגן לטובת מנסח החוזה, או תנאי מקפח את הצד החלש בחוזה. בית המשפט מוסמך לבטל תנאי מקפח בחוזה או לשנותו.

להלן דוגמאות בחוק כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, ועל מנסח החוזה חובת ההוכחה כי לא מדובר בתנאי מקפח. קרי, שאין מדובר ביתרון בלתי הוגן למנסח החוזה, במכלול התנאים.

א. שינוי דחיה או ביטול באופן חד-צדדי של החוזה לאחר החתימה. תנאי המאפשר למנסח החוזה לשנות או לדחות או לבטל את תנאי החוזה באופן חד-צדדי, לאחר חתימת שני הצדדים.

ב. פטור מאחריות: תנאי הפוטר את מנסח החוזה מאחריות עבור השירות שהוא נותן.

ג. הגבלת פיצוי המגיע עפ”י דין: תנאי המגביל את הלקוח לקבל פיצוי המגיע לו עפ”י דין.

ד. איסור פנייה לערכאות משפטיות: תנאי האוסר על הלקוח לפנות לבית משפט.

החוזים הקיימים כיום, בין גנים פרטיים לבין הורים, אפילו במעונות כגון: ויצ”ו ונעמ”ת נחשבים לחוזה אחיד. כעולה מן החוזים הנ”ל, ישנו חוסר שוויון ביחסי הכוחות בין ההורה לבין הגן.

מה עלול להיחשב תנאי מקפח?

א. סעיף הקובע להורה תשלום קנס יציאה של אלפי שקלים, במידה ויעזוב את הגן לפני תום השנה.

ב. אפשרות להודיע על סיום התקשרות באופן חד צדדי על ידי הגן.

ג. שינוי התחייבות בחוזה של הגן, נניח ביטול ימי שישי.

ד. אי מתן אפשרות ביטול רישום לגן לאחר חודש מסוים או אי מתן אפשרות לקבל החזר כספי.

מהי המשמעות של תנאי מקפח בחוזה אחיד?

במישור המשפטי, ככל שבית המשפט ימצא כי מדובר בחוזה אחיד או בתנאי מקפח, יבטל את התנאי. גם אם הצדדים חתמו עליו, היות שבעיני בית המשפט מדובר בתנאי מקפח, שמעניק יתרון רק לצד אחד. בנוסף, פרשנות של סעיף שאינה חד משמעית תפעל לחובת המנסח. כלומר, סעיף שניתן לפרשו ביותר ממשמעות אחת, תפעל לרעת המנסח ולטובת הצד החלש. לכן רצוי לנסח חוזה מותאם לנוהג הקבוע בתחום הגנים, אך מותאם לצרכי הגן. חוזה לפעוטון של 4 ילדים אינו דומה לחוזה של גן המכיל 100 ילדים.

שאלות ותשובות קורונה  | תביעות | ביטול צ’קים | החזר כספי | סגר | ימי לימוד | ימי בידוד

גננת חלתה ונכנסה לבידוד

בגן בחיפה, גננת נדבקה ואושפזה, כל ילדי הגן והוריהם נכנסו לבידוד. ההורים אינם אשמים שאין גן, לכן לא מצופה מהם לשלם על ימי לימוד שלא התקיימו, כי הגננת חלתה. בעת הזו, לפי הוראות הממשלה יש לחלק את הילדים לקבוצות “קפסולות”. בכדי למנוע מגע שקבוצה אחת נדבקת מקבוצה שניה.

מה קורה כעת עם ילד בגן נדבק ואז יתר הצוות נדרש לבידוד?

צריך להכין את ההורים לתרחיש הדבקות ובידוד שנכפה על אותה קפסולה ולעגן בחוזה בכתב, מה נכון לצדדים. האם בקרה של בידוד יהא חיוב מלא או חלקי או כלל לא. כמובן, שכל גן יבחן את העניין באופן אישי, בהתאם לצרכי ויכולת הגן. כפי שצוין, המצב בפעוטון של 4 ילדים אינו דומה לגן עם 100 ילדים, מבחינת אפשרות הכלכלית או הקיזוז.

איך ניתן לשפר את המצב המשפטי של הגנים? האם ניתן לערוך מחדש את החוזים?

בחוזה הנוכחי לא ניתן לבצע שינויים. ניתן להיערך לשנה”ל הבאה, לבחון את כל המצבים שנתקלו בעבר ומה רצוי כעת להוסיף בחוזה. ככל שהנושא הכספי יוסבר ויורחב, כך הצדדים ידעו מראש מהם תנאי החוזה. ניתן לפרט את מערכת ההתחשבנות, בעת מלחמה, מגיפה, או תחשיב עלות יומית. קל פשוט נוח לחישוב ואפס תקלות בעת התחשבנות.

החזר כספי להורים או החזר ימי לימוד בגן?

התשובה פה אינה חד משמעית, ומדוע? כל הורה לגופו של עניין. חלק מההורים יצאו לחל”ת, חלק קיצצו להם במשרה, חלק אפילו איבדו את מקום עבודתם. המצב האופטימלי לגן זה החזר ימי גן, אך להורה עומדת הזכות לקבלת החזר כספי. חלק מהגנים הוסיפו החזר יום ל”ג בעומר או הציעו קיזוז תשלום לקייטנה, על חשבון ימים שלא היה גן. חלק מההורים בגנים הסכימו למתן תשלום חלקי או לתרומה לגן. כפי שציינתי, אין פתרון אחיד מותאם לכל הגנים.

המלצתי היא הידברות, יצירת מערכת יחסים אישית ובניית אמון, ואלה יביאו לפתרון מהיר בין הצדדים. להבין מה הצורך של ההורה ושל הגן ולהביא פתרון מותאם לקוח. זכרו, הלקוח הוא הנכס הכי יקר לגן. הורה מרוצה חוזר עם הילד השני, ממליץ לחברים, לשכנים והופך להיות שגריר הגן לעשרות שנים.

פסיקה של בית המשפט במצב דומה:

בפסק הדין בת.א. 22422/06 פוטירו גן פו נגד שכטר – דחה בית המשפט גננת שתבעה הורים שביטלו צ’קים לגן. במקרה הנדון, הגננת סגרה את הגן בהנחיית פיקוד העורף מיום 16.7.06 ועד ליום 3.8.06. לאחר מכן הורים לא החזירו את ילדיהם לגן, בית המשפט דחה את תביעת הגננת לתשלום בתקופת מלחמת לבנון. וזאת ממספר סיבות: כשלון תמורה, מלחמה בישראל אינו כח עליון, במדינה מוקפת אויבים, סיכול החוזה. כן גם עלה הנושא של חוזה אחיד, ולא הוכח שנוהל משא ומתן בין ההורה לגן.

הגן מחוייב להחזיר כספים להורים לגבי חודש מרץ?

בעקרון במערכות יחסים חוזיים חל חוק החוזים על הצדדים, גם לא נחתם חוזה בכתב. ההורה מחויב לתשלום שכר לימוד לגן והגן מחויב לימי לימוד לילד. בהוראת הממשלה הוטל סגר בגנים, להורה זכות להחזר כספי בימי הסגר בחודש מרץ. כמובן, שניתן למצוא פתרונות חלופיים אפשריים שיהיו מקובלים על הצדדים ויש לבחון כל חוזה לגופו.

חובה לשלם שכירות עבור אפריל שלא נוצל?

אין פטור מתשלום דמי השכירות. חלק מהשוכרים פנו לבעל הנכס וקבלו דחייה או פריסה של דמי השכירות, וחלק נדרשו לשלמם במלואם עפ”י הקבוע בחוזה השכירות. בהוראת הממשלה לא ניתן מענה לדמי השכירות. אולם נקבע מנגנון פיצוי לעסקים והשתתפות הוצאות העסק. וזאת על ידי הגשת בקשה למענק בפעימה הראשונה, השנייה והשלישית.

הגן יכול לחייב את חודש אפריל?

חודש אפריל כולו, כל המדינה נמצאה בהסגר וגן לא היו גנים. לכן לדעתי, אין הצדקה לחיוב על שכר לימוד כשאין גן, בדיוק כפי שלא חייבו בחדרי כושר וכדומה. יצאה הוראה ממשרד העבודה הרווחה ונקבע: “בהתאם לחוק, הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות. ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם בעת חזרה לשגרת פעילות”.

ראו הנחיות בלינק הבא: https://www.gov.il/he/departments/news/daycare-corona

בנוסף ראו בכתבה הבאה: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3802835,00.html

בחוזה מצוין שבכל מצב חירום ההורים ישלמו על הגן, גם כשסגור. יש לכך תוקף בקורונה?

שאלה מצוינת, מצד אחד ניתן השיב כן. אבל הצד השני יכול לטעון שזמן חירום זה מלחמה ולא זמן מחלה. יש לבחון את החוזה לגופו של עניין, שהרי “הקורונה” לא היה צפויה במדינת ישראל. מנגד בית המשפט קבע לא אחת, כי מצב חירום או מלחמה תמיד צפוי במדינתו הקטנה המוקפת אויבים. בנוסף, ישנה בעייתיות עם טענה נוספת של חוזה אחיד, שבעצם מקפח צד אחד. לכן לדעתי רצוי להכין חוזה חדש מפורט יותר, לקבוע בו סעיף רחב ומפורט שככל שאין גן, מה העלות היומית לקיזוז. בכך, כל צד רואה ברחל בתך הקטנה את המתמטיקה הפשוטה. בדיוק כפי שיש דמי עזיבה.

כיצד תבוצע החזרת כספים להורים במידה שהגן יכנס לבידוד?

כל גן חייב להחליט ניהולית וכלכלית מה נכון והוגן ומה ביכולתו הכלכלית לעמוד בו. האם יוכל לעמוד באחזקת הצוות והשכירות לצד החזר כספי להורים. האם יהא החזר חלקי או מלא?

הורה שלא חוזר לגן, ניתן לפרוע לו צ’ק של חודש הודעה מוקדמת?

בעקרון אם נביט מהצד, אז נבין כי המדינה הורתה לגן, לסגור את שעריו. כלומר, הגן אמר להורה בהוראה מפורשת וללא כל ברירה, לא להגיע לגן. לכן על פניו, מי שהעזיב את התלמיד זה הגן ולא ההורה ביוזמתו. אישית לא הייתי מציעה להיכנס למחלוקות, שהרי ההורים הם הלקוחות הטובים והחוזרים של הגן. כן הייתי מציעה לבנות מתווה והסכמה משותפת. הפתרון חייב להיות מותאם אישית לכל מקרה ומקרה.

האם ניתן לפתוח את הגן ביצירת חציצה בין שני חלקי הגן ולאפשר 2 קפסולות במקביל?

אני ממליצה לפנות פיקוד העורף, לבקש הנחיות או לבדוק עם עו”ד מה נכון לשעה זו.

האם מותר לגן לקזז להורים את הימים בחודש מרץ עם חופשת הפסח?

חלק מהגנים קיזזו ימי חודש מרץ עם חופשת פסח ויום העצמאות, כשהיה סגר בגן ולא התקיימו ימי לימוד. לדעתי, החיוב שגוי ביסודו, אך טרם נבחנו בערכאות. יתכן בעתיד הקרוב נשמע על פסיקות בתי המשפט בעניין.

תשלומי הורים איך לחייב כעת?

החל מהחזרה לשגרה רצוי לחייב לפי החלק היחסי של ימי הגן. נניח שהיו אמורים להיות 20 ימי גן, בפועל התקיימו בחודש מאי 15 ימי גן, פשוט לחייב בהתאם לאותו יחס. בשיטה זו, ההורים מרגישים שווים. בנוסף, יהיה קשה לטעון בערכאה משפטית לחוסר הוגנות בין הכוחות.

עו”ד ונוטריון מירית עטיה מדגישה: כל המידע מתייחס לציבור באופן כללי ואינו משמש תחליף לייעוץ אישי. יש לבחון כל חוזה וכל מקרה לגופו על מנת לתת חו”ד משפטית מתאימה. העושה שימוש אישי במידע זה, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

משרדנו נותן מענה בכל תחומי המקרקעין, רכישת דירה יחידה, רכישת דירה יד ראשונה, דירה מקבלן, רכישת דירה יד שניה, רכישת קרקע, רכישת נחלה, טאבו, רישום הערת אזהרה, שטרי מכר, שטרי משכנתא, שמאי מקרקעין, סימולטור מס רכישה, מס רכישה, מס שבח, פטור ממס שבח, עו”ד נדלן, שכ”ט ברכישת דירה, עלויות לרכישת דירה, עו”ד נדל”ן בראשל”צ, נוטריון, אגרות נוטריון, דייר מוגן, דיירות מוגנת, איחור במסירת מפתח, פינוי במקרקעין, סילוק יד במקרקעין, ייצוג בערכאות משפטיות. מומלץ להיוועץ עם עו”ד הבקיא בתחום, לקבלת ייעוץ אישי ומקצועי בתחום. לתיאום פגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר בטלפון במשרד 077-5118115 או בנייד 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.

בכל נושא משפטי מומלץ להיוועץ בעו"ד לקבל את הייעוץ המקצועי הנכון ביותר עבורכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו לעו”ד מירית עטיה בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.