לוגו 512 פיקסל
זכויות הורים וגננות בזמן קורונה | דיני חוזים | הוצאה לפועל | דיני שטרות
זכויות הורים וגננות בזמן קורונה | דיני חוזים | הוצאה לפועל | דיני שטרות

מה הקשר בין קורונה לדיני חוזים?

בשל התפרצות מגיפת הקורנה בישראל, הוטלו הגבלות ממשלה לפיהן החל מיום 15.3.20 הושבתו גני הילדים והמעונות הפרטיים. בעלי גנים, גננות, והורים לילדים נותרו עם שאלות בעניינים כלכליים הקשורים לחוזה המחייב בין הגן להורים.

כרגע הגננות וצוות הגן מנסים לחזור לשגרה, אך ברור לכולנו שהכל זה “ניסוי וטעיה”, יש כללי זהירות, אבל ישנה תחושה של חוסר ודאות, האם החזרה לשגרה בטוחה?

 

חוזה מחייב

ראשית אקדים ואומר, גם אם נחתם חוזה או לא נחתם חוזה, עדין חל חוק החוזים בין הגן לבין ההורים וחוזה זה מחייב את הצדדים.

 

חוזה אחיד

זהו חוזה שהתנאים בו קבועים מראש ע”י צד אחד אשר משתמש באותו חוזה התקשרות עם לקוחות רבים, ולצד השני אין יכולת לשנות את תנאי החוזה. הלקוח יכול להסכים או שלא להסכים לחתום על החוזה, איך אינו יכול לנהל משא ומתן על התנאים. ומי שמנסח את ההסכם קובע את התנאים ללקוח, אשר עלולים להכיל תנאים מקפחים.

 

תנאי מקפח בחוזה אחיד

תנאי מקפח בחוזה אחיד, הוא תנאי המעניק יתרון לא הוגן לטובת מנסח החוזה, או תנאי מקפת את הצד החלש בחוזה. בית המשפט מוסמך לבטל תנאי מקפח בחוזה או לשנותו.

בדוגמאות להלן נקבע בחוק, כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, ועל הספק (מנסח החוזה) מוטל הנטל להוכיח שלא מדובר בתנאי מקפח. כלומר, שאין מדובר ביתרון בלתי הוגן או בלתי סביר למנסח החוזה, במכלול התנאים.

א. שינוי דחיה או ביטול באופן חד-צדדי של החוזה לאחר החתימה – תנאי המאפשר למנסח החוזה לשנות או לדחות או לבטל את תנאי החוזה (או חלקו) באופן חד-צדדי, לאחר החתימה של שני הצדדים.

ב. פטור מאחריות: תנאי הפוטר את מנסח החוזה מאחריות עבור השירות שהוא נותן.

ג. הגבלת פיצוי המגיע עפ”י דין: תנאי המגביל את הלקוח לקבל פיצוי המגיע לו עפ”י דין.

ד. איסור פנייה לערכאות משפטיות: תנאי האוסר על הלקוח לפנות לבית משפט.

החוזים הקיימים כיום, בין גנים פרטיים לבין הורים, אפילו במעונות כגון: ויצ”ו ונעמ”ת נחשבים לחוזה אחיד. כעולה מן החוזים הנ”ל, ישנו חוסר שוויון ביחסי הכוחות בין ההורה לבין הגן.

 

מה עלול להיחשב תנאי מקפח?

א. קנס יציאה – סעיף הקובע להורה תשלום קנס יציאה של אלפי שקלים, במידה ומחליט לעזוב את הגן לפני תום השנה.

ב. אפשרות להודיע על סיום התקשרות באופן חד צדדי על ידי הגן.

ג. שינוי התחייבות בחוזה של הגן, נניח ביטול ימי שישי.

ד. אי מתן אפשרות ביטול רישום לגן לאחר חודש מסוים או אי מתן אפשרות לקבל החזר כספי.

 

מהי המשמעות של תנאי מקפח בחוזה אחיד?

במישור המשפטי, ככל שיימצא כי מדובר בחוזה אחיד, בית המשפט ישקול את התנאי המקפח, ויכול לבטל את אותו תנאי או סעיף. גם אם הצדדים חתמו עליו, היות שבעיני בית המשפט מדובר בתנאי מקפח, שמעניק יתרון רק לצד אחד. בנוסף, פרשנות של סעיף שאינה חד משמעית תפעל לחובת המנסח. כלומר, סעיף שניתן לפרשו ביותר ממשמעות אחת, תפעל לרעת המנסח ולטובת הצד החלש. לכן רצוי לנסח חוזה מותאם לנוהג הקבוע בתחום הגנים, אך מותאם ספציפית לצרכי הגן. חוזה לפעוטון של 4 ילדים אינו דומה לחוזה של גן המכיל 100 ילדים.

שאלות ותשובות קורונה ודיני חוזים

זמן קורונה גננת חלתה

בתחילת הקורנה בגן בחיפה, גננת כנראה נדבקה ואושפזה, כל ילדי הגן והוריהם נכנסו לבידוד. ההורים אינם אשמים שאין גן כי הגננת חלתה, ולכן לא מצופה מהם לשלם על ימי בידוד- ימי מחלה, כאשר לא הם הגורם שבחר להיות בבידוד. בעת הזו, לפי הוראות הממשלה יש לחלק את הילדים לקבוצות של “קפסולות”. בכדי למנוע מגע שקבוצה אחת נדבקת מקבוצה שניה.

מה קורה כעת עם ילד בגן נדבק? ואז יתר הצוות נדרש לבידוד?

לדעתי צריך להכין את ההורים לתרחיש הדבקות ובידוד שנכפה על אותה קפסולה ולעגן בחוזה בכתב, מה נכון לכל הצדדים. חיוב מלא? חיוב חלקי? כמובן שרצוי שכל גן יבחן באופן אישי את הנושא. כפי שציינתי, המצב בפעוטון של 4 ילדים אינו דומה לגן עם 100 ילדים, מבחינת אפשרות הכלכלית או הקיזוז.

איך ניתן לשפר את המצב המשפטי של הגנים? האם ניתן לערוך מחדש את החוזים?

בחוזה הנוכחי לא ניתן לבצע שינויים. אך ניתן להיערך לשנה הבאה, לשבת עם צוות הגן, לבחון את כל המצבים שנתקלו בהם בעבר ומה רצוי כבר כעת להוסיף בחוזה. לדעתי ככל שהנושא הכספי יוסבר ויורחב, כך הצדדים ידעו מראש היטב מהם תנאי החוזה. ניתן להוסיף ולפרט את מערכת ההתחשבנות, בעת מלחמה, חלילה מגיפה, או אפילו תחשיב עלות יומית. קל פשוט נוח לחישוב ואפס תקלות בעת התחשבנות.

 

החזר כספי להורים או החזר ימי עבודה?

התשובה פה אינה חד משמעית, ומדוע? כל הורה לגופו של עניין. חלק מההורים יצאו לחל”ת, חלק קיצצו להם במשרה, חלק אפילו אבדו את מקור עבודתם. מצד אחד, המצב האופטימלי לגן זה החזר ימי גן. אך להורה עומדת הזכות גם לקבל החזר כספי. חלק מהגנים כבר הוסיפו החזר של יום ל”ג בעומר, על חשבון ימים שלא היה גן או הציעו על החשבון את התשלום לקייטנה. חלק מהורי הגנים הסכימו למתן תשלום חלקי או לתרומה לגן. כפי שציינתי, אין פתרון אחיד מותאם לכל הגנים.

ההמלצה שלי היא הידברות, יצירת מערכת יחסים אישית ובניית אמון, כל אלה יביאו לפתרון מהיר בין הצדדים, להבין מה הצורך של הצד השני ולהביא פתרון מותאם צרכי לקוח. זכרו, הלקוח הוא הנכס הכי יקר לגן, והורה מרוצה הוא הורה שחוזר עם הילד השני והשלישי, וממליץ לחברים, לשכנים והופך להיות שגריר טוב בשכונה לעשרות שנים.

 

פסיקה של בית המשפט במצב דומה:

בפסק הדין שניתן בת.א. 22422/06 דחה בית המשפט את התביעה של גננת (פוטירו גן פו בע”מ נגד שכטר ואח’) שתבעה מספר הורים שביטלו לה צ’קים בגין שכר לימוד. במקרה הנדון, הגננת סגרה את הגן בשל הנחיות פיקוד העורף מיום 16.7.06 ועד ליום 3.8.06 ואף לאחר מכן הורים לא החזירו את ילדיהם לגן, ולכן בית המשפט דחה את תביעת הגננת לתשלום בגין תקופת מלחמת לבנון, בשל מספר סיבות: כשלון תמורה, מצב מלחמה בישראל אינו נחשב לכח עליון, במדינה מוקפת אויבים, פטור בשל סיכול החוזה ועוד. וכן גם עלה הנושא של חוזה אחיד, ולא הוכח שנוהל משא ומתן בין ההורה לגן.

 

האם יש חוק שמחייב אותנו להחזיר כספים להורים, לגבי חודש מרץ?
בעקרון במערכות יחסים חוזיים חל חוק החוזים על הצדדים (גם אם הצדדים לא חתמו על חוזה בכתב), ההורה מחויב לתשלום שכר לימוד לגן והגן מחויב לשירות עבור הילד. היות והשירות הופסק ע”י הגן בהוראת הממשלה, עולה כי, עומדת לזכותו ההורה התשלום היחסי, עבור ימי הגן שלא ניתנו בפועל בחודש מרץ עקב הקורונה. כמובן, שניתן למצוא פתרונות חלופיים אפשריים שיהיו מקובלים על שני הצדדים ויש לבחון כל חוזה לגופו.

 

האם חובה לשלם שכירות עבור אפריל שלא נוצל?

אין פטור מתשלום דמי השכירות. חלק מהשוכרים פנו לבעל הנכס וקבלו דחייה או פריסה של דמי השכירות, וחלק נדרשו לשלמם במלואם במועד הקבוע עפ”י חוזה השכירות.
בהוראת הממשלה לא ניתנה כל התייחסות לדמי השכירות, מה שנקבע זה פיצוי לעסקים בהוצאות העסק ע”י הגשת בקשה למענק בפעימה הראשונה, השנייה והשלישית.

 

האם הגן יכול לחייב את חודש אפריל?

חודש אפריל כולו, כל המדינה נמצאה בהסגר וגן לא היו גנים. ולכן לדעתי, אין הצדקה לחיוב על שכר לימוד כשאין גן, בדיוק כפי שלא חייבו בחדרי כושר וכדומה. כמון כן, יצאה הוראה ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפיה נקבע:

“בהתאם לחוק, הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם בעת חזרה לשגרת פעילות”

https://www.gov.il/he/departments/news/daycare-corona

 

בחוזה שלי מצוין שבכל מצב חירום ההורים ישלמו על הגן, גם כשסגור. האם זה תקף בזמן קורונה?

שאלה מצוינת, מצד אחד ניתן השיב כן. אבל הצד השני יכול לטעון שזמן חירום זה מלחמה ולא זמן מחלה, ותמיד יש לבחון את החוזה לגופו של עניין, שהרי “מצב קורונה” לא היה צפוי במדינת ישראל, ומנגד הפסיקה של בתי המשפט בישראל קבעה, כי מצב חירום או מצב מלחמה הוא תמיד צפוי במדינתו הקטנה המוקפת אויבים. בנוסף, ישנה בעייתיות עם טענה נוספת של חוזה אחיד, שבעצם מקפח צד אחד. ולכן לדעתי רצוי להכין חוזה חדש מפורט יותר, ואף לקבוע בו סעיף סל רחב, המפרט, שככל שאין גן, מה העלות היומית הניתנת לקיזוז. בכך, כל צד רואה ברחל בתך הקטנה את המתמטיקה הפשוטה. בדיוק כפי שיש דמי עזיבה.

 

החזרת כספים להורים במידה והגן יכנס לבידוד?

זאת שאלה שכל גן חייב להחליט ניהולית וכלכלית מה נכון לו, ומה ביכולתו הכלכלית לעמוד בו? האם יוכל לעמוד בחזקת הצוות והשכירות? בעצם מה נכון לו לפי תחזיות כלכליות שלו.

 

האם הורה שלא חוזר ניתן לפרוע לו צ’ק של חודש הודעה מוקדמת?

בעקרון אם נביט מהצד, אז נבין כי המדינה הורתה לגן, לסגור את שעריו והגן למעשה אמר להורה בהוראה שלא מתפרשת לשתי פנים (גם לא הותירה ברירה אחרת) לא להגיע לגן. ולכן על פניו, מי שהעזיב את התלמיד זה הגן ולא ההורה ביוזמתו. אני אישית הייתי מציעה לא להיכנס למחלוקות עם ההורים, שהרי הם הלקוחות הטובים והחוזרים של הגן או לבנות מתווה של הסכמה משותפת. הפתרון הוא מאוד אישי לכל מקרה ומקרה.

 

האם ניתן לפתוח את הגן תוך יצירת חציצה הרמטית בין שני חלקי הגן וכך לאפשר 2 קפסולות במקביל?

בכל שאלה כזאת אני ממליצה לפנות פיקוד העורף, לשיטור הקהילתי לבקש הנחיות או לבדוק עם עו”ד מה נכון לשעה זו.

 

האם מותר לגן לקזז להורים את הימים בחודש מרץ עם חופשת הפסח?

חלק מהגנים נקטו בשיטה של קיזוז ימי חודש מרץ על ימי חופשת הפסח ויום העצמאות, כאשר הגן היה סגור ולא התקיימו ימי לימוד. לדעתי החיוב הוא שגוי ביסודו, אך עדין לא נבחנו בבתי המשפט, ויתכן כי בעתיד הקרוב נשמע על פסיקות של בתי המשפט בעניין.

 

תשלומי הורים איך לחייב כעת?

החל מהחזרה לשגרה רצוי לחייב לפי החלק היחסי של ימי הגן. נניח שהיו אמורים להיות 20 ימי גן, בפועל התקיימו בחודש מאי 15 ימי גן, פשוט לחייב עפ”י אותו יחס. בשיטה זו, ההורים מרגישים שווים, וגם קשה לי לראות טיעון בערכאה משפטית לחוסר הוגנות בין הכוחות.

 

הערה חשובה – כל המידע מתייחס לציבור באופן כללי וכן אינו משמש תחליף לייעוץ פרטי אישי. יש לבחון כל חוזה וכל מקרה לגופו על מנת לתת חו”ד משפטית מתאימה. כל העושה שימוש אישי במידע זה, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד

בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.