לוגו 512 פיקסל
עו"ד משק חקלאי | עו"ד בן ממשיך | עו"ד הסכמי ירושה משק חקלאי | עו"ד מושבים

משק עזר

משק עזר

קרקע שהוחכרה או נמסרה למטרת משק עזר, הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי. ובלבד שהקרקע אינה מהווה נחלה כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל. משק עזר ביישוב חקלאי: משק עזר הנכלל בישוב חקלאי מתוכנן, שחלים עליו מגבלות היקף יח”ד בהתאם לצפיפות תמ”א 35, למעט משק עזר בישוב חקלאי, שנמצא בהליך של שינוי סיווג או בשטח אשר נמצא בהליך של שינוי גבולות.

 

חלוקת משק עזר

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1521, נקבעו הכללים לחלוקת משקי העזר של בעלי הזכויות. ההחלטה מאפשרת חלוקה (לשני מגרשים או יותר) לבנות על המגרשים שנוצרו מספר יחידות דיור גדול יותר או מספר מבנים אחרים גדול יותר, מכפי שהותר עפ”י חוזה החכירה. ככל שבעל הזכויות עומד בתנאים שנקבעו בהחלטת המועצה.

 

פיצול משק עזר, מה השטח לחלוקה?

השטח שיאושר לחלוקה מבחינת גודל ומבחינת הייעוד, יקבע בהתאם לצפיפות שנקבעה בתמ”א 35, בהתחשב בבינוי הקיים. החלטה זו לא תחול על שטח שפוצל ממשק עזר ונחתם לגביו חוזה חכירה למטע או לעיבוד חלקאי.

 

כמה מס אשלם בגין הפיצול?

השומה תחושב לפי שווי קרקע, ללא פיתוח וללא מחוברים, ותתבצע ע”י שמאי ממשלתי או שמאי מינהל. 

 

עלות דמי היוון, דמי חכירה

א. פיצול מגרש בשטח מהוון, ישולמו דמי היתר בהתאם להחלטת מועצה 1500.


ב. פיצול מגרש בשטח לא מהוון, במשק עזר בישוב חקלאי, הן במשק עזר לא מהוון והן במשק עזר מהוון על השטח הלא מהוון) ישולמו, דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך המגרש המפוצל.

 

ג. במשקי עזר שאינם בתחום ישוב חקלאי, תותר עסקת פיצול רק בשטח המהוון.

 

מהן זכויות בעל משק עזר?

בעל זכויות במשק עזר יהא רשאי להחזיק בזכויותיו ללא כל שינוי. כלומר, לשלם דמי חכירה שנתיים, או לשלם עבור תוספת בניה מעל 160 מ”ר המוקנים לו בחוזה.

 

מירית עטיה שטיינברג, עו”ד ונוטריון, בעלת ניסיון רב בתחום המקרקעין, אגודות שיתופיות, דיני מושבים. דיני נחלות. דיני קיבוצים. חוזים. חוזי חכירה. חוזה משולש. עסקאות נדל”ן. הסכמי מכר בנחלות. הסכמי משפחות בענייני ירושה. הסכם הורשה בן ממשיך. זכויות בן ממשיך. משק חקלאי. בית שלישי בנחלה. עו”ד נחלות. עו”ד מושבים. עו”ד קיבוצים. עו”ד מקרקעין. עורכי דין לרכישת דירה. עו”ד הסכם חכירה. חוזה משבצת.

 

בית שלישי בנחלה | משק עזר | עורכי דין למשק עזר | עורכי דין לנחלות | משק עזר במושבים | זכויות בניה משק עזר | החלטה 1521 | פיצול משק עזר | חלוקת משק עזר | זכויות בניה במשק עזר | רכישת משק עזר | ירושת משק עזר | הורשת נחלה | ירושת נחלה | בן ממשיך | משק חקלאי | משק עזר מושב | מכירת נחלה  | עורכי דין למכירת דירה | הסכם משבצת | זכויות חכירה | יחידת מגורים במשק עזר | זכויות בניה במשק עזר | עו”ד ונוטריון | מכירת משק עזר | דמי היוון | האיחוד החקלאי | מעמד משק עזר | פעולות במשקי עזר |רכישת זכויות מהוונות | תוספת בניה במשק | שינוי ייעוד פיצול 
בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.