לוגו 512 פיקסל
עו"ד ונוטריון | עורכי דין לרכישת דירה | מכירה דירה | עלויות רכישת דירה | רכישת דירה מקבלן | עו"ד ונוטריון נדל"ן בראשל"צ | נוטריון | עורך דין לענייני נדלן
עו"ד ונוטריון נדלן | עורכי דין לרכישת דירה | מכירה דירה | עלויות רכישת דירה | עו"ד ונוטריון נדל"ן בראשל"צ | נוטריון | עורך דין לענייני נדלן

מהם העלויות ברכישת דירה?

רכישת דירה היא עסקה כלכלית חשובה. מחיר הרכישה שמציע קבלן או מוכר יד שניה, אינו הסכום הסופי לרכישת הדירה. ישנם עלויות של: מס רכישה, שכר טרחת עו”ד, שמאי, תיווך, הנלווים לעלויות הרכישה. לכן, מומלץ לשכור ייצוג של עו”ד הבקיא בנדל”ן, כבר בשלב ההתעניינות או המשא ומתן עם הקבלן או המוכר, מתווך, הקשור ברכישת הדירה. להלן פירוט עלויות נלוות והסיכונים המשפטיים בתהליך בו מייצג עו”ד מקרקעין.

 

מס רכישה

מס רכישה הינו מס החל על הרוכש הנכס, מדובר בהוצאה גבוהה הנגזרת ממחיר הנכס. המס משתנה אם זו דירה ראשונה, דירה שניה,  זכות לדירה בקבוצה רכישה וכד’. מס רכישה חל הרוכש, למעט בעלי פטור כגון: נכה, עיוור, קרוב משפחה ללא תמורה, עולה חדש או דירת מגורים לבן זוג. 

 

דירת מגורים יחידה

הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות אינו עולה על שליש (33%) או שמחזיק בדירה נוספת שקיבל בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית (50%) או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד). אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך 18 חודשים, יראוהו כבעל דירה יחידה. מס הרכישה לדירה יחידה, כיום, הינן כדלקמן:

  • מ 0 ₪ עד 1,744,505 ₪ – אחוז המס הוא 0%

  • מ 1,744,505 ₪ עד 2,069,205 ₪ – אחוז המס הוא 3.5%

  • מ 2,069,205 ₪ עד 5,338,290 ₪ – אחוז המס הוא 5% 

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, יקבע מס הרכישה, לפי שווי הנכס. מס רכישה עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים ורצוי לקחת בחשבון, טרם הכניסה לעסקה.

 

דירה שנייה | דירה נוספת

אם אתם רוכשים דירה שניה, מס  הרכישה יחול מהשקל הראשון. לפי מדרגות המס הבאות:

  • מ 0 ₪ עד 1,297,770 ₪ – אחוז המס הוא 5%

  • מ 1,297,770 ₪ עד 3,884,295 ₪ – אחוז המס הוא 6%

  • מ 3,884,295 ₪ עד 5,338,290 ₪ – אחוז המס הוא 7% 

  • מ 5,348,565 ₪ עד 10,000,000 ₪ – אחוז המס הוא 8% 

 

שכר טרחה עו”ד

בדירת קבלן, שכר טרחה לעו”ד מטעם הקבלן קבוע בחוק בסך 5,000 ₪, לא כולל מע”מ. זכרו עו”ד מטעם הקבלן אינו מייצג אתכם, מומלץ לשכור ייצוג משפטי מטעמכם, עלות שכר טרחה לעו”ד נע בין 0.5-1.5%, תלוי בשוויי העסקה, בצירוף מע”מ.

 

ברכישת דירה יד שניה, רצוי שכל צד ישכור שירות משפטי נפרד, במטרה שכל צד יקבל הגנה משפטית ע”י עורך דין, במקרה של הפרת החוזה. עלות שכר טרחת עו”ד בייצוג קונה או מוכר דירה, נע בין 1% ל 2% (תלוי בשווי העסקה), לא כולל מע”מ ולא כולל אגרות לטאבו, שליחות, נוטריון וכו’.

 

נוטריון

הבנק ידרוש לחתום על ייפוי כח לטובת העסקה אצל עו”ד שהוא נוטריון, עלות שכר טרחת נוטריון קבוע בתקנות, מדובר באגרות של כמה מאות שקלים.

 

אגרות לטאבו | אגרות רמ”י (רשות מקרקעי ישראל)

ישנן אגרות רישום הדירה על שמכם, בין אם אתם רושמים את הדירה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) אואם אתם רושמים את הדירה ברשות מקרקעי ישראל. מדובר בעלות של מאות שקלים. יש לשים לב אם יש עלויות דמי היוון, שעלותם יכולה להגיע לסכומים נכבדים. עורך דין מקרקעין מנוסה, יוכל לבדוק עבורכם, ולוודא שהנכס נקי מכל צרה.

 

שמאי מקרקעין

כאשר אתם נוטלים משכנתא, הבנק מחייב אתכם, לשכור שמאי מטעם הבנק, לבדיקת שמאות מחיר הדירה. שכר טרחת השמאי, מורכב ממחיר הנכס, שכר טרחה מינימלי לשמאי מטעם הבנק הינו כמה מאות שקלים. בדירות קבלן, אין צורך שירות של שמאי מקרקעין.

 

פתיחת תיק משכנתא

טרם כניסה למשא ומתן לרכישת דירה, רצוי לבדוק עם הבנק, כי יש “הסכמה עקרונית” מהבנק הממשכן. עלות פתיחת תיק משכנתא היא אחוז מסכום ההלוואה, נניח כ 2,000 ₪ למשכנתא בסך 1,000,000 ₪. עלות זו, נתונה למשא ומתן מול הבנק וניתן להפחיתה משמעותית. עורך דין מקרקעין יוכל לבדוק עבורך את תנאי המשכנתא.

 

יועץ משכנתאות

הבנק מעמיד לרשותכם יועצי משכנתאות, אך זכרו, אלה יועצים של הבנק. רצוי לבדוק הצעות בין כמה בנקים או לשכור שירות של יועץ משכנתאות, הבקיא בתחום. עלות יועץ משכנתאות נע בין 3,000 ₪ ועד עשרות אלפי שקלים. עורך דין מקרקעין מנוסה יוכל לוודא שהשירות מועיל לעיסקה הנוכחית.

 

דמי תיווך

דירה המוצגת לכם ע”י מתווך, יש  לקחת בחשבון דמי תיווך, תשלום זה נגזר באחוזים ממחיר הדירה/מחיר הנכס. דמי תיווך המקובלים הם כ 2% ממחיר הדירה. חשוב לציין, כי חוק המתווכים במקרקעין, תשנ”ו-1996 מגדיר את חובות המתווך כלפיכם בעסקה. חובה לבדוק אם למתווך רישיון תיווך בתוקף. 

 

הצמדה

ברכישת דירה מקבלן, מקובל לשלם סכום במועד חתימת החוזה, בין 10%-20%, ואת היתרה בשלבים, בהתאם להתקדמות הבניה. לתשלומים הנוספים לפי שלבי ההתקדמות, יחול מס תשומות הבניה, שהוא המדד המקובל בענף הבניה, מדובר באחוזים הנגזרים מיתרת התשלום שאתם חייבים לקבלן וסכומים אלה יכולים להגיע למאות אלפי ₪. מצד אחד, רצוי להזדרז עם התשלומים, כדי לא לספוג דמי הצמדה, אולם מצד שני, לאט אבל בטוח, לשלם לפי התקדמות הבנייה ולהבטיח שקט תעשייתי, אם חלילה הקבלן פושט רגל.

 

שיפוץ דירה יד שנייה | שינויים בדירת קבלן

במועד חתימת החוזה בדירת קבלן, יציגו בפניכם עלויות שינויים ותוספות בדירה, כגון: הוספת נקודות חשמל, ביטול קיר, שדרוג מטבח וכדו’, אשר עשויות להגיע לעשרות אלפי ₪, מנגד הזיכוי בגינם מאוד נמוך בעלויות קבלן. בדירה יד שנייה, עלות השיפוץ תלוי בכם, בין שיפוץ באלפי שקלים ועד שיפוץ מאסיבי הכולל החלפת צנרת בבית, שעלותו יכולה להגיע למאות אלפי ₪. בכל מקרה, מומלץ לערוך חוזה עם קבלן השיפוצים.

 

שכירות

לעיתים עד “קבלת מפתח” מהקבלן או מהמוכר יד שנייה, אתם משלמים את המשכנתא במקביל לשכירות. במקרה של איחור בקבלת מפתח, מכל סיבה שהיא, תצטרכו לשאת בעלות כפולה של דמי השכירות והמשכנתא.

 

הובלה

בשעה טובה, המועד לקבלת מפתח הגיע, רצוי להיערך מראש עם מוביל אמין ומקצועי, לסכם בכתב את פירוט העבודה, לוודא יש ביטוח. עלות ההובלה מורכבת, ממרחק בין הדירות, כמות תכולה, אם יש מעלית או מדרגות, האם יש צורך במנוף וכו’. 

עו"ד ונוטריון מירית עטיה שטיינברג, עורכת דין מקרקעין

אימות חתימה נוטריוני | ייפוי כוח נוטריוני מחיר | יפוי כח נוטריוני | כמה עולה אישור נוטריוני | מחירון נוטריון משרד המשפטים 2021 | חתימת נוטריון | טפסי נוטריון | ייפוי כוח כללי נוטריוני | ייפוי כוח נוטריוני | יפוי כח נוטריוני לבנק | יפוי כח נוטריוני מחיר | כמה עולה נוטריון | מחיר צוואה נוטריונית | מחירון נוטריון 2021 | עלות חתימה של נוטריון | עלות יפוי כח נוטריוני | עריכת צוואה בפני נוטריון | עורך דין בני ברק | נוטריון קרית אונו | עורך דין תל אביב יפו | עורך דין פתח תקווה | עורך דין קרית אונו | נוטריון הוד השרון | נוטריון ראשון לציון | עורך דין ראשון לציון | עורך דין בת ים | נוטריון בת ים | עורך דין הוד השרון | חתימת נוטריון | עורך דין גבעתיים | נוטריון בני ברק | נוטריון רחובות | נוטריון נס ציונה | נוטריון חולון | טפסים נוטריון | אגרת נוטריון

צור קשר

בכל נושא משפטי בתחומי הנדל”ן, ייצוג בדיני משפחה, פשיטת רגל, מומלץ להיוועץ עם עו”ד להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי בתחום. לתיאום פגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר בטלפון במשרד 077-5118115 או בנייד 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.

אימות חתימה נוטריוני | ייפוי כוח נוטריוני מחיר | יפוי כח נוטריוני | כמה עולה אישור נוטריוני | מחירון נוטריון משרד המשפטים 2021 | חתימת נוטריון | טפסי נוטריון | ייפוי כוח כללי נוטריוני | ייפוי כוח נוטריוני | יפוי כח נוטריוני לבנק | יפוי כח נוטריוני מחיר | כמה עולה נוטריון | מחיר צוואה נוטריונית | מחירון נוטריון 2021 | עלות חתימה של נוטריון | עלות יפוי כח נוטריוני | עריכת צוואה בפני נוטריון | עורך דין בני ברק | נוטריון קרית אונו | עורך דין תל אביב יפו | עורך דין פתח תקווה | עורך דין קרית אונו | נוטריון הוד השרון | נוטריון ראשון לציון | עורך דין ראשון לציון | עורך דין בת ים | נוטריון בת ים | עורך דין הוד השרון | חתימת נוטריון | עורך דין גבעתיים | נוטריון בני ברק | נוטריון רחובות | נוטריון נס ציונה | נוטריון חולון | טפסים נוטריון | אגרת נוטריון
בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.