לוגו 512 פיקסל
הקמת חברה | תקנון חברה | הסכם מייסדים | הסכם שותפות | דיני חברות

הקמת חברה בע"מ

ייסוד חברה מוגבלת (בע”מ) מעוגן בחוק החברות, הקמת חברה ורישומה. על מייסדי החברה לקבוע כי מטרת חברה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. מייסדי החברה המעוניינים להקים חברה מוגבלת (בע”מ) עליהם לפעול במספר שלבים:


בתחילת התהליך של הקמת החברה על המייצג של המייסדים להגיש מספר טפסים לרשם החברות:


1. בקשה לרישום חברה (חברה ראשית להירשם בכל שם, בכפוף להוראות הדין) ותסתיים במילה בע”מ כמו כן, שם החברה חייב להיות בעברית.


2. תקנון החברה – דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.

 

התקנון חייב להכיל אם הפרטים הבאים:

 

א. שם החברה;
ב. מטרות החברה; אחת מ 3 אפשרויות:
1. לעסוק בכל עיסוק חוקי;
2. לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון;
3. לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון.
3. פרטים בדבר הון המניות הרשום;
4. פרטים בדבר הגבלת האחריות;

 

החברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה, ובכלל זה:

א. זכויות וחובות של בעלי המניות ושל החברה;
ב. הוראות ניהול החברה ומספר הדירקטורים;
ג. כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון.
5. הצהרת בעלי המניות של החברה.
6. הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים בהתאם לתקנות.


לאחר מילוי כל השלבים שצוינו לעיל יש לאמת מספר הזהות וחתימתם של המייסדים על גבי הטפסים בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.


בנוסף, על המייסדים לשלם אגרת רישום חברה עפ”י האגרות רשם החברות, בהתאם לתעריף עפ”י חוק כדלקמן:
אגרה שנתית לשנת 2020 עד ליום 31.3.20 יהיה זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,137 ₪.
אגרה שנתית לשנת 2020 מיום 1.4.20 יידרש לשלם את האגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,511 ₪.

 

בכפוף לקיום למילוי התנאים ותשלום אגרה, רשם החברות ירשום את החברה, ככל שהן עונות על דרישות חוק החברות, לעניין רישום החברה. לכל חברה יינתן מספר חברה, שהינו מספר רישום שירשם בתעודת ההתאגדות. בסיום תהליך הקמת החברה, רשם החברות ימסור לבעלי החברה, תעודת התאגדות. תעודת התאגדות שנמסרה לחברה, תשמש ראיה חלוטה לכך כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק החברות, לעניין הרישום ולכל עניין שהוא תנאי לכך.

 

מירית עטיה שטיינברג, עו”ד הקמת חברה | חוק החברות | פקודת החברות | הקמת חברה | הקמת שותפות | חוזים | הסכם מייסדים | הסכם שותפות | תקנון חברה | דיני חברות | ליטגציה מסחרית | בוררות משפטית | הסכם בוררות | הסכם גישור.

בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.