הליכי הוצאה לפועל

חוק ותקנות ההוצאה לפועל מסדירים היחסים של חייב וזוכה, בהוצאה לפועל. לעיתים, זוכה יכול לפעול נגד חייב, ללא הליך משפטי קודם, ישירות בהוצאה לפועל. לרשם ההוצאה לפועל, ישנם סמכויות הקבועות בחוק, ורק לפיהן הוא יכול לפעול.

להלן, בקשות שיכולות להיות מוגשות על ידי חייב או זוכה:

בקשה לצו תשלומים

הליך משפטי לצו תשלומים, מאפשר לחייב להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, במטרה כי יקבע לו צו תשלומים, כלומר, סכום כספי שישולם בתשלומים, לגבי החוב שלו בתיק ההוצאה לפועל. היתרונות של בקשה זו, היא פריסת החוב, וככל שהחייב עומד בצו התשלומים, לא ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל.

בקשה להקטנת צו תשלומים

בקשה להקטנת צו תשלומים, מאפשר לחייב להקטין את צו התשלומים, בהתאם ליכולתו הכלכלית. וזאת לאחר חקירת יכולת שתיערך לחייב על ידי רשם ההוצאה לפועל. לעיתים ייקבע צו תשלומים, ללא חקירת יכולת, על סמך המסמכים שהחייב יציג.

איחוד תיקים

כאשר לחייב, יש יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל, רצוי שיפנה לאיחוד תיקים. איחוד תיקים, מרכז את תיקי החייב בלשכה אחת, וקובע צו תשלומים, שיחולק בכל התיקים. באיחוד תיקים, התיק יקבל מספר חדש לכל התיקים, והוא למעשה תיק ראשי של החייב.
איחוד תיקים, מונע מחייב להתרוצץ בלשכות ההוצאה לפועל, מונע כפל תשלומים בכל תיק.  כשהחייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו, החייב מקבל הגנה, ולא ניתן לנקוט נגדו בהליכי הוצאה לפועל. אך לחייב יש הגבלות, במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים

הליך משפטי זה מאפשר לזוכה או לחייב שאינו יכול לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בתיק הוצאה לפועל, להגיש בקשה כי החייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים. היתרון בהליך זה, אוטומטית מתבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל עבור כל תיקי החייב, יוטלו על החייב ההגבלות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, יושת על החייב צו תשלומים והחייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים. החיסרון בהליך זה, שעצם היותך חייב מוגבל באמצעים מגביל אותך בתחום הכלכלי, החייב נרשם כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל ושמך מופיע במרשם החייבים המוגבלים באמצעים. אינך יכול להשתמש בכרטיסי אשראי, אינך יכול לייסד חברה או להיות שותף בתאגיד או לכהן כנושא משרה.

בקשה לביטול ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים

הליך משפטי זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל המוגבל באמצעים להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו מסיבות שונות. הליך משפטי זה מאפשר לזוכה להגיש בקשה לביטול ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים שאינו עומד בצו התשלומים, ולמעשה לבטל לחייב את ההגנות המוקנות לו על פי הדין.

התנגדות לביצוע שטר

במסגרת הטענות בהוצאה לפועל, חייב או למי שטוענים שהוא חייב, יכול להגיש תוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה, התנגדות לביצוע שטר חוב. מהסיבות שעליו לפרט בהתנגדותו, בצירוף תצהיר. כאשר ההתנגדות מתקבלת, תיק ההוצאה לפועל עובר לבית המשפט המוסמך לדון בתיק.

התנגדות לביצוע תובענה

במסגרת הטענות בהוצאה לפועל, חייב יכול להגיש תוך 30 יום, ממועד מסירת האזהרה, התנגדות לביצוע תובענה נגדו. בטיעונים שיפרט בהתנגדותו, ולצרף תצהיר לתמיכה בטענותיו. כאשר ההתנגדות מתקבלת תיק ההוצאה לפועל, עובר לבית המשפט המוסמך לדון בתיק.

טענת פרעתי

טענת פרעתי, היא אחת מהטענות שניתן לטעון נגד חוב. פרעתי, כלומר שילמתי. טענת פרעתי, רלוונטית לחייב או למי שלכאורה חייב. אך בפועל שילם את החוב, או שהוא פטור מתשלום החוב.

בקשה לחקירת יכולת

בקשה לחקירת יכולת, מאפשר לזוכה, לזמן חייב לחקירה בפני רשם ההוצאה לפועל, בכדי לחקור את יכולתו הכלכלית, ולפריסת החוב בצו תשלומים.

בברכה, מירית עטיה שטיינברג, עו”ד ונוטריון, ייצוג משפטי בהליכי הוצאה לפועל, ייצוג זוכה, ייצוג חייב, שטר חוב, מימוש פסק דין, תביעה לסכום קצוב, דיני שטרות, טענת פרעתי, חוב מזונות, חקירת יכולת, איחוד תיקים, חדלות פירעון, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, ביטול עיקול משכורת.

he_ILHebrew
בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.