לוגו 512 פיקסל
עו"ד חוזים | עו"ד הסכמים | עו"ד נדל"ן | עו"ד מירית עטיה שטיינברג

בוררות

הליך בוררות ליישוב סכסוך

לעיתים צדדים חותמים על חוזה מסחרי או חוזה רכישה, וכחלק מתנאי ההסכם הם חותמים, שככל ותתגלע מחלוקת או סכסוך, יפנו הצדדים לבורר מוסכם ומהם התנאים למינוי הבורר.

 

מהי בוררות?

הליך בוררות נעשה בין שני צדדים (אדגם פרטי או חברה), מקרה שיש ביניהם מחלוקת ותניית ההסכם שלהם מפנה לבוררו או שהצדדים מעוניינים שבורר יכריע ביניהם ויסייע ביישוב הסכסוך.

פנייה להליך בוררות חייב להיות מוסכם על שני הצדדים. כמו כן, חובה כי הצדדים יסכימו על זהות הבורר (בד”כ ימונה עו”ד מהתחום, שהוא ניטרלי ואינו מכיר את הצדדים).

 

מה תפקיד הבורר? כיצד ממנים בורר?

תפקיד הבורר הוא לסייע לצדדים ליישב את הסכסוך ולתת הכרעה משפטית בסופו של דיון, בדומה להליך בבית משפט. 

ככל שתנאי בהסכם מסביר את אופן המינוי של הבורר, פועלים על פי הוראות אותו הסכם.

ככל שאין הסכמה יכול מי מהצדדים לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי בורר.

דרך נוספת היא הפניה של הצדדים על ידי בית המשפט להליך בוררות או פניית מי מהצדדים למוסד לבוררות.

 

חוק הבוררות קובע מהן הסמכויות של הבורר:

 • הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר שבפניו; הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.

 • על הבורר לתת את פסק הבוררות תוך שלושה חדשים מהיום שהתחיל לדון בסכסוך, או שנדרש להתחיל לדון בו על ידי הודעה בכתב של בעל-דין, הכל לפי המוקדם יותר, אולם רשאי הבורר להאריך את התקופה עד לשלושה חדשים נוספים.

 • הבורר ינמק את פסק הבוררות.

 • הבורר רשאי להביא שאלה משפטית המתעוררת במהלך הבוררות או את פסק הבוררות, כולו או מקצתו, לפני בית המשפט בדרך אבעיה לשם מתן חוות דעת.

 • הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך לתתו, וכן רשאי הוא לתת פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים חלקים.

 

מהם היתרונות של הליך בוררות?

 • הצדדים ממנים את הבורר.

 • הליך הבוררות יכול להיות כפוף או שלא כפוף לדין המהותי ולסדרי הראיות.

 • לוחות הזמנים בהליך, קצרים יותר וגמישים יותר מאשר הליכים בבית המשפט.

 • הבורר ינמק את הפסק הבוררות, כאשר לעיתים בבית המשפט, נוכל לקבל הסכם פשרה, ללא נימוק.

 • לבורר סמכויות רבות ודמות להחלטות של בית המשפט. אך יש לו יכולת גמישה ויצירתית, לתת פתרונות המותאמים לצדדים ולא בהכרח לפי הדין.

 • הליך הבוררות לרוב חסוי ואינו מפורסם במאגרים משפטיים, ולעיתים צדדים יעדיפו כי הסכסוך שלכם, לא יגיע לפרסום בכל מדיה שהיא.

 • גדר המחלוקות והסמכות של הבורר, הוא רק למה שהסמיכו אותו הצדדים.

 

כיצד מתנהל ההליך של הבוררות?

ההליך דומה להליך בבית המשפט, רק שהוא מתקיים במשרדו של הבורר. הצדדים מגיעים, בד”כ מלויים בייצוג משפטי של עו”ד מטעמם. מתנהל הליך קדם של בוררות, לרבות הליכים מקדמיים של גילוי מסמכים, תצהירים, שאלונים, עיון במסמכים וכתבי טענות.

הבורר מקיים ישיבות דיונים לגופו של עניין, ובסופו של הליך, מתקבל פסק בוררות המחייב את הצדדים, ומשקלו דומה לפסק דין לכל דבר ועניין.

 

עו”ד ונוטריון מירית עטיה שטיינברג, עו”ד ובוררת, בעלת נסיון רב בהליכים משפטיים-מסחריים. את ההליך מנהלים באווירה נעימה ומכובדת, לכל צד ניתנת הזכות להשמיע את טענותיו, להציג ראיותיו, ולקבוע האם מעוניין בבוררות לפי הדין המהותי. המטרה של עו”ד ונוטריון מירית עטיה שטיינברג כבוררות הוא לאפשר לצדדים להציג עמדתם ולהגיע לחקר האמת, ובסופו של תהליך לתת פסק דין של בורר, מנומק ומפורט.

בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.