אישור נוטריון

מיהו נוטריון?

נוטריון הוא עו”ד שהוסמך על ידי משרד המשפטים, ויש לו רישיון נוטריון, לאמת מסמכים, לאשר מסמכים כנוטריון. חתימת הנוטריון, נחשבת כתעודה ציבורית לאישור זהות החותם עליה.

האם כל עורך דין הוא נוטריון?

לא. נוטריון הוא עו”ד העוסק בעריכת דין בעל ותק מעל 10 שנים. אשר הוסמך עפ”י חוק הנוטריונים, ואושר ע”י ועדת הנוטריונים, להיות נוטריון.

מהם השירותים של נוטריון?

נוטריון יכול לאמת או לתרגם בשפה העברית או בשפה זרה (ככל ששולט בשפה הזרה), ייפוי כח, תצהיר, תעודת לידה, תעודת תואר השכלה גבוהה, דיפלומה מקצועית, הסכם ממון, תעודת נישואין, תעודת גירושין, רישיון נהיגה, צוואה, ועוד.

מהו שירות הנוטריון?

שירות הנוטריון, חתימת הנוטריון, תרגום הנוטריון, מאשר את האותנטיות, את מקוריות המסמך, ומאמתת את זהותו של האדם. חשוב לדעת: נוטריון אינו רשאי לאמת או לאשר ענייני קרובי משפחתו.

 

אלו שירותים מעניק הנוטריון?

1. אימות חתימה

2. אישור העתק של מסמך

3. אישור נכונות של תרגום

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה

5. אישור שאדם פלוני בחיים

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה

7. העדה של מסמך סחיר

8. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח

9. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין

 

כמה עולה שירות נוטריון?

שכר הטרחה של נוטריון נקבע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978. קרי, שכר הטרחה עבור שירות נוטריוני, יהיה על פי התקנות. ותלוי בשירות שאתם זקוקים לו.

פירוט השירות והשכר הקבוע בתקנות הנוטריון:

1. אימות חתימה

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 167

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 66

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך

 לעמוד הראשון 66

 לכל עמוד נוסף 5

    (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

         לעמוד הראשון 21

         לכל עמוד נוסף 5

3. (א) אישור נכונות של תרגום

         (1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 211

         (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 167

         (3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80

    (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965

    (א) לחותם ראשון 243

    (ב) לכל חותם נוסף 124

    (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74

    (ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה.

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 167

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת

     (א) למצהיר הראשון 169

     (ב) לכל מצהיר נוסף 67

     (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66

     (ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר.

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

    (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,067

    (ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,283

    הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז- 1977 (להלן – תקנות הנוטריונים)

       (א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 179

       (ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64

       (ג) לכל העתק נוסף 64

8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה, מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,אלה ובאין קביעה כאמור, הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 268

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

     (1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 543

     (2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 167

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973 371

      (ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64

      (ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט הנוטריון, תיווסף 3 (א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 89

עו”ד ונוטריון מירית עטיה שטיינברג, מאפשרת שירות נוטריון בשפה העברית, שירות נוטריון בשפה האנגלית. ייפוי כח נוטריוני לבנק, תרגום נוטריון, תצהיר נוטריון, אימות חתימה נוטריוני. אישור מסמכים ע”י נוטריון, אישור הסכם ממון נוטריוני, אישור חיים נוטריוני. אישור נכונות תרגום נוטריוני.
 
בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.