הליכי הוצאה לפועל

בקשה לצו תשלומים

הליך משפטי זה, מאפשר לחייב להגיש בקשה לקביעת צו תשלומים לגבי החוב שלו בתיק ההוצאה לפועל.

בקשה לשינוי צו התשלומים

הליך זה מאפשר לחייב להקטין או לשנות את צו התשלומים, בהתאם ליכולתו הכלכלית ובהתאם לחקירת היכולת שתיערך לו על ידי רשם ההוצאה לפועל לגבי החוב שלו בתיק ההוצאה לפועל. לעיתים ייקבע צו תשלומים, ללא דיון חקירת יכולת של החייב, לעיתים ייקבע צו תשלומים בכפוף לדיון עם החייב וחקירת יכולתו הכלכלית המוגבה במסמכים תומכים להוכיח זאת.

בקשה להקטנת חוב

 הליך משפטי זה מאפשר לחייב או לזוכה להגיש בקשה להקטנת החוב הקיים בתיק בשל נסיבות שונות.

בקשה לחקירת יכולת

הליך משפטי זה ניתן לזוכה לזמן את החייב בפני חוקר של הוצאה לפועל או בפני הרשם ההוצאה לפועל, בכדי לחקור את החייב לגבי יכולתו הכלכלית ולפריסת החוב בצו תשלומים.

טענת פרעתי

טיעון משפטי זה עומד למי שקיים נגדו חוב או שטוענים לכאורה שהוא חייב, אולם בפועל הוא כבר שילם את החוב או שהוא פטור מתשלום החוב.

איחוד תיקים

ניתן לפנות להליך זה, כאשר לחייב יש יותר מתיק אחד בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ או באותה לשכת הוצאה לפועל. הליך זה מאחד את כל תיקי החייב בלשכה אחת, ומאפשר בו זמנית תשלום לכל התיקים בחלוקה שווה יחסית. הליך זה מסייע לחייב ומונע ממנו להתרוצץ בין לשכות ההוצאה לפועל השונות ומונע כפילויות של צווי תשלומים באופן פרטני בכל תיק, וברגע שהוא עומד בצו התשלומים הוא מקבל הגנה ולא ננקטים נגדו הליכים אולם עדין יש מעל ראשו ההגבלות הקיימות בהליך של הוצאה לפועל.

בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים

הליך משפטי זה מאפשר לזוכה או לחייב שאינו יכול לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בתיק הוצאה לפועל, להגיש בקשה כי החייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים. היתרון בהליך זה, אוטומטית מתבצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל עבור כל תיקי החייב, יוטלו על החייב ההגבלות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, יושת על החייב צו תשלומים והחייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

החיסרון בהליך זה, שעצם היותך חייב מוגבל באמצעים מגביל אותך בתחום הכלכלי, החייב נרשם כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל ושמך מופיע במרשם החייבים המוגבלים באמצעים. אינך יכול להשתמש בכרטיסי אשראי, אינך יכול לייסד חברה או להיות שותף בתאגיד או לכהן כנושא משרה.

בקשה לביטול ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים

הליך משפטי זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל המוגבל באמצעים להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו מסיבות שונות. הליך משפטי זה מאפשר לזוכה להגיש בקשה לביטול ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים שאינו עומד בצו התשלומים, ולמעשה לבטל לחייב את ההגנות המוקנות לו על פי הדין.

בקשה להתנגדות לביצוע שטר

 הליך משפטי זה מאפשר לחייב או למי שטוענים שהוא חייב, להגיש תוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה, להגיש התנגדות לביצוע שטר חוב או שיק לביצוע מהסיבות שונות שעליו לפרט בהתנגדותו ולצרף לה תצהיר ערוך כדין. כאשר ההתנגדות מתקבלת תיק ההוצאה לפועל עובר לערכאה משפטית אחרת והיא בית המשפט הרלוונטי שהוא הגורם הסמכותי שידון בתיק לגופו של עניין ושמיעת טענות הצדדים.

בקשה להתנגדות לביצוע תובענה

הליך משפטי זה מאפשר לחייב, תוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה, להגיש התנגדות לביצוע תובענה נגדו מסיבות שונות שעליו לפרט בהתנגדותו ולצרף לה תצהיר ערוך כדין. כאשר ההתנגדות מתקבלת תיק ההוצאה לפועל עובר לערכאה משפטית אחרת והיא בית המשפט הרלוונטי שהוא הגורם הסמכותי שידון בתיק לגופו של עניין ושמיעת טענות הצדדים.

סגירת תפריט
בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.