בן ממשיך | יורש המשק החקלאי | זכויות בן ממשיך | הסכמים משפחתיים | עו"ד מושבים
בן ממשיך | יורש המשק החקלאי | זכויות בן ממשיך | הסכמים משפחתיים | עו"ד מושבים

בן ממשיך משק חקלאי

תקנות האגודות השיתופיות (חברוּת), מגדירות מי יהיה הבן הממשיך וזכויותיו?

בן ממשיך – בן אחד בלבד, או בן מאומץ אחד, או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו, או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה, או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, הורים – לרבות אחד מהם ,במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי, או שנפטר.

מיהו בן ממשיך?

בן ממשיך, הוא הבן שממשיך לעבד את המשק החקלאי, מכוח התחייבות בכתב של הוריו או מכוח ירושה, ולמעשה הופך להיות חבר באגודה, ככל שעומד בתנאים של קבלת חבר לאגודה. 

מהם זכויות הבן הממשיך?

הבן ממשיך, נכנס בנעליו של ההורה, שהוריש לו את הזכות, בענייני המשק החקלאי, ובעניין זכויותיו כחבר באגודה השיתופית.

הבן הממשיך הופך להיות חבר מן המניין באגודה (במושב), הבן הממשיך הוא זה משקבל מגרש בהרחבה, הבן הממשיך, הוא זה שיקבל הקצאה לנחלה נוספת, הבן הממשיך הוא זה שיקבל אפשרות לבנות בית מגורים נוסף בנחלה.

זכויות בן ממשיך, בירושת משק חקלאי, אינן מעוגנות בחוק הירושה, תקנות האגודה, מתייחסות רק למעמד הבן הממשיך, כחבר אגודה ותנאי קבלתו. אגודה שסווגה כמושב עובדים, תוכל ברוב רגיל, לקבל את החבר לאגודה, בתנאי שנושא מועמדותו של אותו בן ממשיך, נכלל מראש באסיפה. יודגש, ההגדרת בן ממשיך, מתייחסת רק למושב עובדים.

חוק הירושה קובע כי הסכם ירושה של אדם, בטל. כלומר, מעמד בן ממשיך, הוא בעייתי בחוק הירושה. העברת זכויות בין הורים לבן הממשיך במשק חקלאי, מחייבת ותקפה בדומה לכל עסקה אחרת במקרקעין. ישנה חשיבות להשלמת העברת הזכויות בהסכם, טרם פטירת המוריש. אם בהסכם ישנה התחייבות להעברת הזכויות בעת פטירת מוריש המשק החקלאי, זכות זו בטלה מעיקרה עפ”י סעיף 8 לחוק הירושה. אולם, הסכם בין הורים לבן הממשיך, עשוי לפתור את בטלות ההסכם, ולאפשר לבן הממשיך (ליורש) לרשת את המשק החקלאי, ולבצע תשלומי איזון, כלפי יתר בני המשפחה. 

מירית עטיה שטיינברג, עו”ד, מומחית בעריכת הסכמים, ממליצה כי בעל משק חקלאי, יתכנן בימיו, מי יהיה בן ממשיך. מי ירש את המשק החקלאי, היות שהחוק והסכם החכירה, לא תמיד מאפשרים לקיים את רצון המוריש. עניין זה, עשוי לגרור יורשים לערכאות משפטיות, שלא לצורך. יותר חשוב, למנוע סכסוכי יורשים בקשר לבן הממשיך, יורש המשק החקלאי.
לעו”ד מירית עטיה שטיינברג, ידע מקצועי, בגיבוש הגנה ותכנון של ההורים להורשת המשק החקלאי. הגנה במינוי בן ממשיך, הגנה על יתר בני המשפחה, בהסכם משפחתי בנושא ירושת הנחלה.
he_ILHebrew
בכל נושא משפטי ובשאלה משפטית, מומלץ להיוועץ עם עו"ד על מנת להבין את זכויותיכם, ולקבל את הייעוץ המקצועי המותאם למצב המשפטי שלכם.

לתיאום פגישת ייעוץ פנו למשרדנו בטלפון 077-5118115 או בווצאפ 050-7611611 או השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם.